Enviaments gratuïts desde 18€

Aquestes Condicions Generals de Compra i la Política de Privacitat regulen l'ús del lloc web www.druni.es (en endavant "el lloc Web") del qual Druni SA n'és titular.

La utilització per part del client dels serveis de compra pressuposa, en tot cas, l'adhesió a la Condicions Generals de Compra, amb caràcter íntegre i sense cap tipus de reserves, segons la versió publicada en el moment mateix de fer l'oportuna transacció. En conseqüència, es recomana que el client llegeixi detingudament aquestes Condicions Generals abans de fer alguna compra. L'usuari declara ser major d'edat i disposar de capacitat legal suficient per vincular-se a aquestes Condicions Generals.

Els articles que s'ofereixen en aquesta pàgina web, són originals, sent Druni SA distribuïdor oficial de totes les marques els productes de les quals posa a la venda. Així, els articles que apareixen a la botiga en línia són els mateixos que pots trobar a la nostra xarxa de més de 200 botigues físiques que es distribueixen pel territori nacional.

DRUNI es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar en qualsevol moment i de manera unilateral l'oferta comercial continguda a la pàgina web, podent afectar a preus, promocions, productes i ofertes comercials. Aquestes modificacions no afectaran les contractacions ja realitzades, entenent com a tals aquelles que hagin estat confirmades per part de DRUNI.

Per a qualsevol aclariment o consulta, no dubti en posar-se en contacte amb nosaltres mitjançant l'adreça de correu electrònic: atencionalcliente@druni.es


Àmbit Del Contracte

Aquestes Condicions Generals de Compra s'apliquen a la venda de tots els productes publicitats Druni SA a través de la seva pàgina web.


Com Comprar

L'usuari de la pàgina Web podrà navegar per la botiga web de Druni SA i omplir la bossa de compra, sense necessitat d'estar registrat. Només per finalitzar la compra caldrà que faciliti les dades necessàries per accedir a les dades de l'enviament de la comanda.

Per trobar l'article que desitgi, pot navegar per totes les seccions de la nostra web. Clicant en qualsevol dels apartats hi trobarà gran varietat d'articles, la descripció, mides disponibles, i el preu corresponent. Si busca cap article concret, podrà trobar-lo utilitzant les diferents opcions de cerca, bé introduint qualsevol text o bé, si ho prefereix, per marca, mitjançant la llista desplegable. No obstant això, si tot i així no troba el que busca, li pregaríem que es posés en contacte amb nosaltres, i faríem tot el possible per fer-li arribar el producte que necessités, en el menor termini de temps possible.

Un cop hagi seleccionat l'article que vulgui, només caldrà que pitgi el botó "AFEGIR A BOSSA". Quan s'afegeix un producte a la bossa de compra, automàticament podrà visualitzar l'estat de la bossa completa. En aquest moment, podrà triar entre continuar comprant o processar la seva comanda. Si vostè continua comprant, tindrà en tot moment visible la bossa de compra a la part superior dreta de la pantalla. Clicant aquí, podreu visualitzar tot el contingut de la bossa de la compra i fins i tot modificar-la.

Un cop seleccionats els articles que desitja adquirir, i facilitades les dades necessàries per al seu enviament, vostè accedirà a un formulari amb tota la informació sobre les opcions d'enviament i pagament. Un cop rebuda una ordre de compra, www.druni.es remetrà de forma immediata una confirmació de compravenda realitzada a l'adreça de correu electrònic indicada a l'Ordre de Compra.


Preu I Forma De Pagament

Els preus aplicables són els indicats en la pàgina web en la data de compra. Els preus referits inclouen l'IVA (Impost sobre Valor Afegit). Les despeses d'enviament són gratuïts per a qualsevol comanda amb un import igual o superior a 20 €.


PREUS TRANSPORT

PENÍNSULA

BALEARS

Per comandes iguals o superiors a 18€


3€

4,95€

Gratuït.

PREUS TRANSPORT

PENÍNSULA

BALEARS


3€

4,95€


Druni SA es reserva, sense previ avís als usuaris, el dret a actualitzar, la informació continguda a la pàgina web. No obstant això, atenent el que estableix la Llei 37/1992, de 28 de desembre, reguladora d'aquest impost, l'operació pot resultar exempta o no subjecta a aquest impost en funció del país de residència del comprador i de la condició en què actua el mateix (empresari o particular). En conseqüència, el preu final en alguns casos pot tenir variacions respecte al que es recull a la pàgina web.


Els pagaments podran realitzar-se:

Targeta de Dèbit, Crèdit (VISA o MASTERCARD): Si selecciona aquesta modalitat de pagament, accedirà directament al nostre TPV virtual, per tal de garantir la total seguretat del pagament.


Paypal: Si selecciona aquesta modalitat de pagament, només necessitarà confirmar el seu compte Paypal perquè el pagament sigui immediat.


DRUNI S.A. disposa dels recursos necessaris que garanteixen la seguretat de les seves compres i de les seves dades. Les informacions relatives a la seva comanda, i especialment el pagament en línia amb targeta bancària, estan protegides. La totalitat de la transacció es fa des d'un servidor segur, emprant la tecnologia de seguretat TLS (Transport Layer Security), i el seu número de targeta apareixerà xifrat.


Devolució De L'iva. Per A Viatgers Residents A Països Extracomunitaris

Conforme amb el Reial decret 80/1996, estableix que els viatgers residents en països extracomunitaris tenen dret a reclamar l'IVA pagat en els seus articles de compra, sempre que aquestes superin un import global de NORANTA EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS (90,15€).

Per procedir a la seva devolució, el client ha de presentar a la Duana espanyola, els productes adquirits i la seva factura en un termini de tres mesos a partir de la data de compra, que serà diligenciada per la duana i remesa pel client als nostres Magatzems situats a la carretera Creu Negra número 15, Carlet (València).

Druni retornarà la quota repercutida en un termini de quinze dies següents mitjançant xec o transferència bancària al compte referit pel client.


Lliurament

El lliurament es realitzarà a l'adreça esmentada pel client en dia laborable i en horari d'oficina, que pot ser diferent de la seva residència habitual, podent-la enviar al seu lloc de treball o fins i tot a un tercer que vulgui fer un regal. En aquest darrer supòsit, tenim a la seva disposició les targetes regal gratuïtes en què posarem el missatge que trieu. La targeta de regal la pot seleccionar quan processi la comanda i un cop hagi seleccionat l'adreça de lliurament i la forma de pagament.

Actualment, enviem les seves comandes a qualsevol localitat d'Espanya, excepte les Illes Canàries, Ceuta i Melilla. De moment, no és possible recollir les nostres comandes a les botigues físiques.

El termini de lliurament referit a la pàgina web tindrà caràcter merament indicatiu, ja que dependrà de la disponibilitat del mateix. No obstant això, Druni SA adoptarà les mesures oportunes perquè els terminis de lliurament es compleixin i es produeixin dins del període indicat.

Les comandes que es realitzin en dies laborables i sempre que hi hagi estoc disponible les rebrà en 48-72 hores, depenent de l'hora en què es realitzi la compra. A aquests efectes, s'entendran per dies laborables de dilluns a divendres, a comptar des que la comanda es trobi enviada.

Un cop hem preparat la comanda, li enviarem un correu electrònic informant del número de l'enviament perquè pugui fer-ne el seguiment a través del web del transportista.

El risc de pèrdua o deteriorament sobre el bé adquirit es transmetrà al Client des del moment de lliurament del producte i de la seva possessió material.


Desistiment

Vostè té dret a desistir del present contracte en un plaç de 14 dies naturals sense necessitat de justificació. El plaç de desistiment expirarà als 30 dies naturals del dia en que vostè o un tercer per vostè indicat, distint del transportista, va adquirir la possessió materials dels bens. Per exercir el dret de desistiment, vostè haurà de notificar-nos la vostra decisió de desistir del contracte a través d'una declaració inequívoca per a DRUNI S.A. (per exemple, una carta enviada per correu postal, fax o correu electrònic). Podrà utilitzar el model de formulari de desistiment que té a continuació o el formulari online, no obstant, el seu ús no és obligatori. Per complir el plaç de desistiment, és suficient que la comunicació relativa a l'exercici per la seua part d'este dret siga enviada abans de que venci el plaç corresponent.


Correu Postal

Correu electrònic

Carretera Cruz Negra número 15, Carlet (Valencia)

atencionalcliente@druni.es


Conseqüències del Desistiment:

En cas de desistiment per la seua part, retornarem tots els pagaments rebuts per la seua part, inclosos les despeses d'enviament (amb l'excepció de les despeses addicionals resultats de l'elecció per la seua part d'una modalitat d'entrega diferent a la modalitat menys costosa d'entrega ordinària que oferim) sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, en un màxim de 14 dies naturals a partir de la data en la que vos ens informe de la seua decisió de desistir del present contracte. Procedirem a efectuar dit reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per vostè en la transacció inicial, excepte que hagi vostè disposat expressament el contrari; en qualsevol cas, no incurrirà en cap despasse com a conseqüència del reemborsament. Podrem retindre el reemborsament fins haver rebut els bens, o fins que vostè hagi presentat una prova de la devolució dels mateixos, segons quina condició s'acompleixi primerament. Vostè haurà de retornar-nos els bens a través de l'empresa de missatgeria mediant la quan li vàrem fer entrega de la seua comanda, sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, en un màxim de 14 dies naturals a partir de la data en la que vos ens informe de la seua decisió de desistir del present contracte. Es considerarà complert el plaç si vostè efectua la devolució dels bens abans de que hagi conclòs el plaç. Vostè haurà d'assumir el cost directe de la devolució dels bens. Sols vostè serà responsable de la disminució del valor dels bens resultant d'una manipulació distinta a la necessària per establir la naturalesa, les característiques i el funcionament dels bens.

Model de Formulari de Desistiment:

– A l'atenció de DRUNI S.A., carretera Creu Negra, número 15, Carlet (València). (Telèfon: 902 400 277, Fax: 902 400 276)

– Per la present li comunico/comuniquem (*) que desisteixo del meu/nostre (*) contracte de venda del següent bé/prestació del present servei (*)

– Comanda rebuda amb data (*)

– Nom del consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris

– Domicili del consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris

– Signatura del consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris (sols si el present formulari es presenta en paper)

– Data

(*) Ratlleu allò no procedent

Formulari Online

Sol·licita el teu desistiment mitjançant el nostre formulari online açi

Requisits

Per exercir el dret de desistiment, vostè haurà de notificar-nos la seva decisió de desistir del contracte a través d'una declaració inequívoca (per exemple un correu electrònic). Podrà utilitzar el model de formulari de desistiment que figura en aquest apartat o el formulari online, tot i que el seu ús no és obligatori. Té vostè, tanmateix, l'opció de complimentar i enviar electrònicament el model de formulari de desistiment o qualsevol altra declaració inequívoca a través del nostre web, www.druni.es. Si recorre a aquesta opció, li comunicarem sense demora per correu electrònic la recepció de l'esmentat desistiment.


Devolucions

En cas de rebre un producte amb defecte de fàbrica, tara o que resulti incorrecte, li pregaríem que es posés en contacte amb nosaltres a través d'atencionalcliente@druni.es i on se li indicarà el procediment a seguir, per procedir a la seva devolució. Així mateix i de la mateixa manera que en l'apartat precedent relatiu al desistiment, la mercaderia rebuda haurà de trobar-se amb el seu embalatge original, en perfecte estat de conservació, i amb una còpia acreditativa de la compra.

Un cop rebuda la mercaderia i prèvia comprovació del seu estat, es procedirà a l'abonament de l'import corresponent mitjançant el mitjà de pagament utilitzat en la comanda.

De la mateixa manera, pregaríem que ens informés a la mateixa adreça si rep un article diferent al que havia demanat o sol·licitat, per procedir a corregir-ho. Si la devolució no és per enviament erroni o per producte defectuós, les despeses d'enviament no seran reemborsades, sent el client qui assumeixi les despeses de recollida.

Necessites ajuda?

atencionalcliente@druni.es

Horari: Dilluns a divendres de 09:00 a 15:00h

Tens dubtes sobre la teva comanda?

Si tens algun dubte sobre la teva comanda pots consultar la nostra secció de Preguntes més freqüents

Estàs buscant una botiga Druni?

Troba la teva botiga Druni més propera utilitzant el nostre cercador de Cercar Botiga

Pujar